Helena Strömquist: ”Med coleurt omslag”. Färgade, dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk bokmarknad 1787–1846M

  • Magdalena Gram
Sektion
Nya avhandlingar