Cecilia Riving: Icke som en annan människa: psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft

  • Jutta Ahlbeck-Rehn
Sektion
Nya avhandlingar