Volontärresor: ett nytt uttryck för ’White Man’s Burden’?

  • Maria Vestrin Lund University

Abstract

Volontärresor är en populär form av välgörenhet som kombinerar turism med altruism genom att erbjuda resenären att resa och samtidigt ”göra gott”. Organisationerna som erbjuder dessa resor är för sin överlevnad beroende av att volontärer vill åka med just dem, vilket leder till att projekten till stor del utformas efter volontärens förmodade önskemål. Forskare menar att icke-kompetensbaserad volontärturism har allvarliga brister och att denna industri kan medföra negativa konsekvenser där den mottas. Denna studie undersöker hur volontärindustrins utformning speglar volontärens önskemål samt problematiserar denna utformning utifrån postkoloniala perspektiv. För att göra detta tittar jag närmare på hur projekten är utformade och hur denna utformning kan förstås utifrån teorier om villkor för människors givande. Med utgångspunkt i Spivaks teori om den internationella rättighetsapparaten undersöks också vilka tänkbara konsekvenser projekten kan få för mottagaren.

Published
2019-05-06