Menstruasjonstabu og skam i lys av religiøs isolasjonstradisjon i Nepal

  • Oda Karoline Foldøy Lund University

Abstract

Denne artikkelen undersøker tabuer knyttet til menstruasjon i lys av en hinduistisk menstruasjonstradisjon kalt chaupadi som utøves i vestre og midtre deler av Nepal. Gjennom appliseringen av Jeanette Skys feministiske religionshistoriske teoriperspektiv, settes tradisjonen i relasjon til patriarkalske maktstrukturer og en tese om at den religiøse opplevelsen er kjønnet og konstruert gjennom mannens nedtegnelser av religiøse skrifter og påbud. Hensikten med denne undersøkelsen er å identifisere både kvinnens og mannens holdninger og beretninger vedrørende menstruasjonstradisjonen i chaupadi-utøvende samfunn, basert på intervjuer og spørreundersøkelser utført i disse områdene i Nepal av FN og Action Works Nepal. Skys perspektiv utfordres med Nicki Dunnavant og Toni-Ann Roberts kontra-argument om menstruasjonsisolasjon som en form for integritetshevdende og solidaritetsfremmende praktikk blant de utøvende kvinnene. Mine resultater viser at chaupadi-tradisjonens vilkår snarere dreier seg om en form for patriarkalsk underkastelse som Skys tese fremhever, enn å være en integritetsstyrkende opplevelse for de utøvende kvinnene. Kvinnene utsettes for en gjennomgående diskriminering, ekskludering og stigmatisering under menstruasjonsperioden.

Published
2019-05-06