Tre frågor om diskriminering

Authors

  • Lena Halldenius Mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Keywords:

diskriminering, diskriminera, ojämlikhet, komparativt, skada, grupptillhörighet

Abstract

Diskrimineringsterminologin förekommer på olika rättsliga nivåer: i internationell rätt, i grundlag och i vanlig nationell lagstiftning. Innebörden och begreppets användning varierar en del mellan olika rättsliga kontexter. Diskriminering vore samtidigt inte föremål för rättslig reglering om det inte betraktades som moraliskt klandervärt. Dessa två – det rättsliga och det moraliska – är distinkta, men har kommit att bli intimt sammankopplade i diskussionen. Till exempel har rättsliga teknikaliteter – som skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering – kommit att inkorporeras som begrepp i den moraliska diskursen om diskriminering. I syfte att fördjupa förståelsen av begreppet diskriminering fokuseras här följande komponenter: att diskriminering är essentiellt jämförande, att diskriminering representerar eller resulterar i någon form av skada och att diskriminering har att göra med grupper.

References

Bacchi, C.L. The Politics of Affirmative Action. ‘Women’, Equality and Category Politics, London: Sage, 1996.

Craven, M. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Perspective on its Development, Oxford 1995.

F

aigman, D. L., N. Dasgupta och C.L. Ridgeway, ”A Matter of Fit: The Law of Discrimination and the Science of Implicit Bias”, University of California Hastings Law Journal, vol. 59, nr. 6, 2008, sid. 1389-1434.

Halldenius, Lena. ”Dissecting Discrimination”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, vol. 14, nr. 4, 2005, sid. 455-463.

Halldenius, Lena. ”Genetic Discrimination”, i V. Arnason et al. (red.), The Ethics and Governance of Human Genetic Databases: European Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, sid 170-180.

Hellman, Deborah. Why is Discrimination Wrong? Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 2008.

Kagan, Shelly. The Limits of Morality, New York: Oxford University Press, 1999.

Lippert-Rasmussen, Kasper. ”The Badness of Discrimination”, Ethical Theory and Moral Practice, vol 9, nr. 2, 2006, sid. 167-185.

McKean, Warwick A. Equality and Non-Discrimination under International Law, Oxford: Clarendon Press, 1983

Narveson, Jan. Moral Matters, Peterborough: Broadview Press, 1993.

Nickel, J.M. ”Discrimination and Morally Relevant Characteristics”, Analysis, vol. 32, nr. 4, 1972.

Pincus, Fred L. ”Discrimination Comes in Many Forms. Individual, Institutional, and Structural”, American Behavioral Scientist, vol. 40, nr. 2, 1996, sid. 186-194.

Rawls, John. A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press, 1971.

Wasserstrom, R., ”Preferential Treatment, Color-Blindness, and the Evils of Racism”, i S. Cahn (red.), The Affirmative Action Debate, New York 1995, sid. 153-168.

Wollstonecraft, Mary. A Vindication of the Rights of Men i A Vindication of the Rights of Men and A Vindication of the Rights of Woman, Sylvana Tomaselli (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Offentligt tryck

CEDAW, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. FN:s generalförsamling, 1979. URL: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-all-slags-diskriminering-av-kvinnor-cedaw/.

Diskrimineringslag (2008:567)

European Council Directive 2006/54, Art. 2. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:en:PDF.

ICCPR, Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. FN:s Generalförsamling, 1966. URL:

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-medborgerliga-och-politiska-rattigheter-iccpr/.

Downloads

Published

2015-11-23