Vol 2 Nr 2 (2021): POPULÄR – Nordic Journal for Popular Culture Research. Temanummer om populärkultur och pandemin