Vol 1 Nr 1 (2019)

Detta nummer är det första numret av POPULÄR. Artiklar publiceras löpande. Första artikeln är Sofia Sjös "Afterlife, Death Rituals, and (Male) Meaning-Making: Life, Death and Beyond in Three Scandinavian Comedies".

Publicerad: 2019-09-30