Interaktiva föreläsningar i kurser inom beräk- ningsmekanik med Jupyter Notebooks

Författare

  • Jonas Lindemann

Nyckelord:

Jupyter Notebooks, interaktiva föreläsningar, interaktiva uppgifter

Abstract

Denna artikel beskriver hur idéer och koncept kring aktivt lärande har implementerats i kursen VSMN20 – Programutveckling för tekniska tillämpningar. Genom att använda Jupyter Notebooks har föreläsningarna gjorts inter- aktiva för studenterna. I föreläsningarna har vi också lagt in speciella interaktiva uppgifter för att engagera studenterna och på detta sätt få dem att öva och hämta fram de kunskaper som lärts ut.

Downloads

Publicerad

2022-01-26