Vad räknas som belägg för studenters måluppfyllelse?

Författare

  • M. Alveteg
  • R. Larsson
  • E. Leire
  • JO. Malm
  • J. Mauritsson
  • S. Nilsson
  • P. Nordbeck
  • LH. Ståhl

Nyckelord:

Programutvärdering, kvalitetssystem, programutveckling

Abstract

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ställer numera krav på svenska lärosäten att vi ska utvärdera oss själva. Vi på LTH bör då gemensamt försöka hitta sätt att uppfylla UKÄs krav som även ger de verktyg vi själva behöver för att förbättra våra utbildningars kvalitét.


Hur tar vi reda på våra utbildningars styrkor och svagheter och vad vi kan göra för att förbättra dem ytterligare? Ett sätt är att undersöka hur väl studenterna uppfyller  examensmålen. Vad som ska räknas som belägg för studenters måluppfyllelse är dock svårt, av flera olika skäl. Vår rekommendation blir att triangulera olika typer av belägg samt att tydligt involvera institutionerna i arbetet.

Downloads

Publicerad

2018-12-06