Visuell kommunikation – ett verktyg för kompetensöverföring och kreativ utveckling

Författare

  • Mikael Widell Blomé

Nyckelord:

Digitalisering, hälsa, kreativitet, visualisering

Abstract

Digitaliseringen av arbetslivet skapar höga förväntningar på flexibilitet och utveckling, men har även medfört en komplex informationshantering och en pressad digital arbetsmiljö. En medveten visualisering av information kan dock förtydliga och förenkla. En enkätundersökning bland industriella företag visade på en stor variation av olika verktyg för att hantera, visualisera och kommunicera information, samt ett behov av mer kunskap och erfarenhet om visualisering. Ett strategiskt och strukturerat förhållningssätt till visuell kommunikation och styrning saknas oftast men har en stark potential i att effektivisera och utveckla digitaliserade och flexibla arbetsmiljöer på ett positivt sätt.

Downloads

Publicerad

2018-12-06