Introduktion av datorbaserade beräkningshjälpmedel på grundnivå i ingenjörsutbildningarna

Författare

  • Madeleine Hermann

Nyckelord:

CDIO, Datorbaserade beräkningsmetoder, Ingenjörsutbildning, Kamraträttning

Abstract

Att införa datorbaserade beräkningsmetoder i maskintekniska grundkurser är ett steg i att göra ämneskurserna mer användbara i en CDIO-anpassad ingenjörsutbildning där utbildningen genomsyras av ingenjörsmässighet. Genom att stimulera studenterna till att använda beräkningsverktyg såsom Matlab och FEM minimeras det matematiska handarbetet och fokuset kan riktas mot förståelsen för ämnet.


Artikeln visar hur man integrerar verktyg i en tillämpningskurs, hållfasthetslära. Studenterna löser samma problem med olika verktyg. De lär känna verktygen genom att kontrollera mot analytiska lösningar och successivt växer deras bekvämlighetszon som slutligen innefattar flera datorbaserade beräkningsverktyg.


Det visade sig att studenterna blev mycket motiverade av arbetssättet då de kände att de jobbade som ingenjörer med sina inlämningsuppgifter. Lärandet i kursen blev högre då mer tid kunde läggas på analys av resultat och mindre tid på matematiskt handarbete. Fyra rapporter skrevs och kamraträttades med fokusområden, detta gav en tydlig förbättring i rapportskrivning genom kursen. Genom
kamraträttningen stimulerades studenterna till en hög
förståelse och analysförmåga då de granskar varandras
arbeten.

Downloads

Publicerad

2018-12-06