Måluppfyllelse, progression och kvalitetsarbete

Författare

  • Per Andersson

Abstract

I denna artikel delar jag med mig av mina erfarenheter från förändringsarbetet på datateknikprogrammet. Jag argumenterar för att progressionsplaner ska användas för att planera utbildningen. När ansvarsfördelningen mellan kurser i kurskedjor förtydligas skapas förutsättningar för en väl fungerande inlärning. En förutsättning för att detta ska fungera är en god kommunikation mellan lärarna. Jag relaterar detta till LTH:s kvalitetsarbete och föreslår att progressionen ska planeras och dokumenteras i programportföljerna och att genomförandet av progressionsplanerna ska följas upp genom CEQ-systemet.

Downloads

Publicerad

2018-12-06