Inte bara flum: hur Sceniskt framförande i föreläsningar påverkar LTHs lärare

Författare

 • Jennifer Löfgreen
 • Harald Leander
 • Öivind Andersson
 • Michael Cimbritz
 • Christina Isaxon
 • Damien Motte
 • Malin Lindstedt
 • Dragi Anevski
 • Cintia Bertacchi Uvo
 • Johan Mauritsson
 • Kerstin Sernhed

Abstract

Kursen Sceniskt framförande i föreläsningar erbjuder en unik chans för LTHs lärare att komma i kontakt med teaterns sätt att träna kroppen, rösten och scenisk gestaltning och att pröva, medvetandegöra och berika sin föreläsningsteknik. Kursen är inne på sitt fjärde år och hittills har 44p lärare på LTH deltagit i kursen. På denna round table samlas kursansvarig, kursledare och tidigare deltagare i kursen för att diskutera kursens betydelse för undervisning, både genom att belysa kursens innehåll och fokus och genom att några av kursens deltagare reflekterar över hur deras undervisning har utvecklats med hjälp av kursen.

Downloads

Publicerad

2018-12-06