Tydligare mål och förväntningar i projektbaserade kurser

Författare

  • Damien Motte
  • Lise Jensen
  • Håkan Eftring
  • Katarina Elner-Haglund
  • Kirsten Rassmus-Gröhn
  • Anders Sjögren

Nyckelord:

CEQ, projektbaserade kurser, otydliga mål, förväntningar

Abstract

CEQ-resultaten för en del projektbaserade kurser visar att studenterna upplever att kursens mål inte är tydliga (skalan ”Tydliga mål”, TM, i CEQ). Studenterna verkar således vara ganska osäkra på vad lärarna förväntar sig av dem. Detta är ett problem som kräver uppmärksamhet,
eftersom otydliga mål och förväntningar kan vara en anledning till frustration, oro och onödig stress hos studenterna, även om de är i övrigt ganska nöjda med projektkurser i efterhand.


En intervjuundersökning med studenter från olika projektbaserade LTH-kurser har genomförts och en orsak-verkanmodell som förtydligar osäkerheterna som studenterna känner kring projektarbete har utvecklats.


Några lärare har redan lyckats förbättra sina kurser så att studenterna upplever att de vet vad som förväntas av dem, vilket speglas i resultatet som kurserna får i skalan TM i CEQenkäten.
Baserat på dessa kurser och orsak-verkan-modellen presenteras ett angreppssätt och tre exempel.

Downloads

Publicerad

2018-12-06