Utveckling av grundkursen i VA-teknik med hjälp av digitala pedagogiska verktyg

Författare

  • Karin Jönsson
  • Henrik Aspegren
  • Åsa Davidsson
  • Michael Cimbritz

Nyckelord:

Blended learning, digitala verktyg

Abstract

En traditionellt designad LTH-kurs med föreläsningar och räkneövningar har använts som
utgångspunkt i ett resonemang kring att införa digitala pedagogiska verktyg, s k blended learning. De föreslagna förändringarna av kursen kan vid en första anblick tyckas blygsamma men förändringarna skall ses utifrån ett perspektiv att kursen i sin nuvarande utformning är mycket uppskattad och att det egentligen inte finns något externt förändringstryck. Med detta som bakgrund är det troligtvis bra att förändringarna införs stegvis eftersom den nya
kursdesignen de facto avviker väsentligt från vad studenterna är vana vid.

Downloads

Publicerad

2018-12-06