Våta laborationer i Bioteknik- och Kemiteknikprogrammen – uppnås önskade laborationsfärdigheter?

Författare

  • Jenny Schelin
  • Margareta Sandahl

Nyckelord:

Laborativa färdigheter, progression, kvalitetssäkring, resursoptimering

Abstract

En inventering och kartläggning av laborationer under År 1 till 3 har genomförts på B- och K-programmen på LTH. Målet med kartläggningen var att den ska kunna användas som ett underlag för att 1) definiera grundläggande laborativa kunskaper som bör ingå i programmen, 2) verifiera och säkerställa programmens uppfyllelse av lärandemål och kvalitet med avseende på laborationsfärdigheter, 3) säkerställa en progression hos studenternas  lärande, 4) möjliggöra reduktion av överlapp mellan kurser samt 5) stimulera till ökad interaktion inom lärarkollegiet.

Downloads

Publicerad

2018-12-06