Certifiering av icke-tekniska ingenjörskompetenser, går det?

Författare

  • Christin Lindholm
  • Mats Lilja
  • Christian Nyberg
  • Ylva Oscarsson

Nyckelord:

Certifiering, högskoleingenjörsutbildning, icketekniska ingenjörskompetenser, studenter

Abstract

Svaret på den frågan är ja, då 2018 blev den första studenten certifierad. Certifiering i icke-tekniska ingenjörs-kompetenser (CITIK) är ett resultat av ett projekt om ingenjörsmässighet som drivs av programledningen för högskoleingenjörsutbildningarna i datateknik och
elektroteknik med automation. Ingenjörsmässighet har programledningen valt att dela upp i två delar: teknisk och icke-teknisk ingenjörskompetens. Förutom tekniska kompetenser finns även icke-tekniska kompetenser med i examenskraven för en högskoleingenjör. Båda dessa
kompetenser förväntas även av en färdig ingenjör.

I utbildningsprogrammen finns obligatoriska moment gällande icke-tekniska kompetenser och inom ramen för CITIK utgör dessa obligatoriska moment en bas som studenten bygger vidare på med frivilliga aktiviteter. De frivilliga aktiviteterna synliggör och dokumenterar studenten i en digital portfölj. Genom olika aktiviteter som t.ex. konferenser, mässor, litteraturstudier och studiebesök samlar  studenterna meriter som leder till en ”Certifiering av Icke-tekniska Ingenjörskompetenser”, ett certifikat som utfärdas vid sidan av examen. För att bli certifierad måste studenten ha utfört aktiviteter från minst tre av de olika områdena; entreprenörskap, etik, hållbar utveckling, internationella/interkulturella aspekter eller yrkesroll. Efter att studenten har blivit godkänd på sina genomförda aktiviteter och skrivit en godkänd slutrapport utfärdas  certifikatet.


Aktiviteterna som leder till CITIK erbjuder studenten en möjlighet att ytterligare stärka sin akademiska, personliga och professionella utveckling genom att bland annat öka sin medvetenhet kring dessa kompetenser, synliggöra olika intresseområden, bygga nätverk och förbereda sig för en anställning. Studentens egen drivkraft är avgörande för att lyckas. Certifieringen visar att studenten kan ta initiativ, hitta lämpliga aktiviteter, ta kontakt med näringsliv och organisationer, planera och genomföra aktiviteterna och sedan skriftligen redovisa och reflektera över dem. Näringslivet poängterar ofta att dessa kompetenser är viktiga, när de letar efter nya medarbetare. 

Downloads

Publicerad

2018-12-06