Sommarinläsning med lärarstöd: uppmuntran och vägledning

Författare

  • Patrik Persson
  • Anna Axelsson

Abstract

Under fyra år har vi anordnat sommarinläsning för fördjupningskursen i programmeringsteknik. Det innebär att studenterna erbjuds möjlighet att självständigt läsa in kursstoffet med ett minimum av undervisning, och att vi anordnar examination i samband med höstterminens start. Kursmaterialet och litteraturen tillhandahålls helt och hållet över nätet, och verksamheten kan sägas kombinera några av digitaliseringens möjligheter med campusundervisningens styrkor. Sommarinläsningen är ingen onlinekurs, och inte heller en vanlig campuskurs, utan snarare ett slags hybrid. I denna artikel beskriver vi våra erfarenheter av verksamheten, och sätter dessa i ett pedagogiskt sammanhang. Sommarinläsningen är uppskattad av studenterna, och vi menar att den kan fylla en orienterande funktion inför deras fortsatta studier.

Downloads

Publicerad

2018-12-06