Kontinuerlig examination via automaträttade webbquizzar

  • Frank Wikström
Nyckelord: computer aided assessment, continuous assessment, formative assessment, automatic grading

Abstract

Vi beskriver ett experiment att på en kurs i matematik införa veckovisa webbbaserade och automaträttade färdighetsprov i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt introducera moment av löpande formativ bedömning i undervisningen och därigenom få studenterna att ligga bättre i fas och att hålla en jämnare arbetsbelastning under hela läsperioden.

Publicerad
2018-12-06