Senaste numret

Vol 97 (2022): Riter i kriser
					Visa Vol 97 (2022): Riter i kriser

Vilken roll spelar kyrkornas riter i krissituationer? Hur formas ritual och gudstjänst under omständigheter präglade av olyckor, pandemi, krig eller andra oförutsedda kriser på individ-, kyrko- och samhällsnivå? Dessa frågor utgör tema för årets volym av Svenskt gudstjänstliv: "Riter i kriser".

I årsbokens fem artiklar belyser sex författare på olika sätt såväl historiska som aktuella kriser och vad dessa inneburit för gudstjänstlivets språk, konst, musik och trosuppfattning, liksom för dess rituella praxis. Inte minst inbjuder fallstudiernas perspektiv på gudstjänstens anpassningar och fördjupade innebörd till reflektion och analys av gudstjänstlivet i vår tids stora kriser i form av världspandemi och krigsutbrott i Europa.

Sist i årsboken följer en recensionsavdelning över ny litteratur inom liturgik, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik.

Författare:

Kia Hedell, fil. dr. i musikvetenskap, handskrifts- och musikbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Oloph Bexell, professor emeritus i kyrkohistoria, Uppsala universitet

Tornike Metreveli, fil. dr. i sociologi, postdoc Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Tymofili Brik, fil. dr. i sociologi, rektor, Kyiv School of Economics

Joseph Sverker, teol. dr., högskolelektor i systematisk teologi, Enskilda Högskolan, Stockholm

Anders Göranzon, teol. dr., generalsekreterare Svenska bibelsällskapet

Redaktör:

Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet

Redaktionsgrupp:

Ninna Edgardh, Sune Fahlgren och Mattias Lundberg

Redaktion i övrigt:

Thomas Arentzen, Gabriel Bar-Sawme, Anna Minara Ciardi, Anna J. Evertsson, Stina Fallberg Sundmark, Jonas Lundblad, Mikael Löwegren

Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse).

Publicerad: 2023-10-09

Recensioner

  • Recensioner

    Ninna Edgardh, Sofija Pedersen Videke, Carl Sjögren, Anna Evertsson, Hans Bernskiöld, Dillmar Anders, Mattias Lundberg, Karin Rubenson, Anders Jarlert, Fredrik Erlandsson, Joakim Olsson Kruse
    121-157
Visa alla nummer

OBS: Tidskriftens innehåll visas inte alltid korrekt i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare!