1972:3

Authors

  • Elisabeth Svärdström

Abstract

UPPSATS Antikvarien fil. lic. Elisabeth Svärdström, Stockholm: Svensk medeltidsrunologi Mittelalterliche Runologie in Schweden ÖVERSIKTER OCH GRANSKNINGAR Linnés idévärld. Av docent Börje Hanssen, Hallsberg Albert Wifstrand: Laonikos Chalkokondyles, der letzte Athener. Anmäld av professor Hilding Pleijel, Lund Nils-Arvid Bringéus (utg.): Mat och miljö. Anmäld av förste intendenten docent Anna-Maja Nylén, Stockholm Aagot Noss: Johannes Flintoes draktakvareller. Anmäld av Anna-Maja Nylén Per Brahe: Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk. Anmäld av Hilding Pleijel Claude Lévi-Strauss: Det vilda tänkandet. Anmäld av professor John Granlund,Stockholm Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 1972. – Från bergslag och bondebygd 1971. – Skånes hembygdsförbunds årsbok 1971. Anmälda av professor Gösta Berg, Stockholm Gösta Adelswärd: Charles Emil Hagdahl. Anmäld av Gösta Berg Tryggve Lundén: Svenska helgon. Anmäld av Hilding Pleijel Bengt af Klintberg: Svenska folksägner. Anmäld av professor Sigfrid Svensson, Lund KORTA BOKNOTISER Lars Thornblad: Mollösund. – Kai Uldall: Billeder af dansk folkekunst Nyttoslöjd och konsthantverk kring Kalmarsund. – Anne Marie Franzen: Prydnadssömmar under medeltiden Carl Lindstén: Hänt och omvittnat. – S. Unnaryd, årsskrift 1971. – Kulturen 1972 Från Gästrikland 1971. – Anita Liepe: Växjö och Öjaby kyrkor Messan på swensko 1557. – Register t. Uppsala universitets matrikel 1595–1817 Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewteknik. – Jörn Piø: Folkeminder og traditionsforskning

Downloads

Issue

Section

Nummer