Om tidskriften

Om tidskriften

Botaniska notiser gavs ut första gången 1839, 61 år efter Carl von Linnés död. Den är Skandinaviens äldsta botaniska tidskrift och ges sedan 1921 ut av Lunds Botaniska Förening. Under en första period pågick utgivningen fram till 1980, 2001 startade utgivningen på nytt. Tidskriften (1839–1980) har digitaliserats av Universitetsbiblioteket i Lund.