Fyrtioförsta Bandet

Författare

 • Peter Skautrup
 • Walter Heinrich Vogt
 • Axel Kock
 • Nat. Beckman
 • S. A. Krijn
 • Hjalmar Falk
 • Rudolf Meissner
 • Bengt Hesselman
 • Lauritz Weibull
 • Hermann Iacobsohn
 • Wilhelm Wiget
 • A. G. van Hamel
 • Evald Lidén

Abstract

Innehåll [ARTIKLAR] Peter Skautrup: Sproget i håndskriftet AM. 286 fol. til jyske lov i dets forhold til nulevende jyske folkemål Walter Heinrich Vogt: Die Überlieferung der Hallfreðar saga Axel Kock: Till utvecklingen av rotstavelsens korta i-ljud i svenskan Nat. Beckman: Några slutrepliker S. A. Krijn: Sturlaugssagaen og Sturlaugsrimur Hjalmar Falk: Svensk ordforskning Rudolf Meissner: Ermengarde, Vicegräfin von Narbonne, und Jarl Rögnvald Bengt Hesselman: Ytterligare om utvecklingen av kort i-ljud i svenskan. Ett genmäle Lauritz Weibull: Skandza und ihre Völker in der Darstellung des Jordanes Hermann Iacobsohn: Über die ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen Wilhelm Wiget: Ítrlaukr A. G. van Hamel: Vǫluspá 27-29 Evald Lidén: Drag ur senmedeltida stockholmsspråk [RECENSIONER] Jönköpings Stads Tänkebok 1456-1548, utgifven af Carl M. Kjellberg. Anm. av Nat. Beckman Helmut de Boor: Studien zur altschwedischen Syntax in den ältesten Gesetztexten und Urkunden. Anm. av Emil Olson Die Edda mit historischkritischem Commentar herausgegeben von R. C. Boer. Erster Band: »Einleitung und Text. Zweiter Band: Commentar». Anm. av Andreas Heusler Hugo Pipping: Inledning till studiet av de nordiska språkens ljudlära. Anm. av Emil Olson Ivar Lindquist: Galdrar. De gamla germanska trollsångernas stil, undersökt i samband med en svensk runinskrift från folkvandringstiden. Anm. av Erik Brate Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte von Felix Solmsen, herausgegeben und bearbeitet von Ernst Frænkel. Anm. av Elof Hellquist [NOTISER] Peter Skautrup: Rettelse til s. 7 Meddelande [MINNESSKRIFTER] Elof Hellquist: K. F. Söderwall B. Sijmons: Hugo Gering [LITTERATURFÖRTECKNINGAR] Sven Grén Broberg: Bibliografi för 1923

Downloads

Nummer

Sektion

Volymer