Fyrtionde Bandet

Författare

 • Hugo Gering
 • Johan Palmér
 • I. Reichborn-Kjennerud
 • Magnus Olsen
 • Nat. Beckman
 • Elis Wadstein
 • K. Mylord-Møller
 • Erik Terner
 • Jón Helgason
 • Axel Kock
 • Finnur Jónsson
 • Hugo Pipping

Abstract

Innehåll [ARTIKLAR] Hugo Gering: Das fornyrðdislag in der Lieder-Edda. Eine statistische Übersicht Johan Palmér: Om växlingen ē : ǣ: ey, ei i fornsvenska och äldre nysvenska skrifter I. Reichborn-Kjennerud: Eddatidens medisin Magnus Olsen: Om Balder-digtning og Balder-kultus (Gustav Neckel, die Überlieferungen vom Gotte Balder dargestellt und vergleichend untersucht) Hugo Gering: Das fornyrðislag in der Lieder-Edda. Eine statistische Übersicht (Forts.) I. Reichborn-Kjennerud: Anmerkning til Eddatidens medisin s. 128 Nat. Beckman: Små bidrag till äldre Västgötalagens textkritik och tolkning Elis Wadstein: Till tolkningen av Vedelspangstenarna K. Mylord-Møller: Bemærkninger om den plattyske oversættelse af Eriks sællandske lov Erik Terner: Supradentalt n under 1700-talet Jón Helgason, mag. art.: Nokkur íslenzk miðaldakvæði Axel Kock: Zur frage nach dem namen des gotischen bibelübersetzers Finnur Jónsson: Skjaldekvadenes forståelse Hugo Pipping: Genmäle [RECENSIONER] R. C. Boer: Oudnoorsch Handboek. Anm. av Emil Olson Gustaf Cederschiöld: Framtidssvenska. Anm. av Josua Mjöberg Andreas Heusler: Altisländisches Elementarbuch. Zweite Auflage. Anm. av Emil Olson Otto Jespersen: Language. Anm. av Hjalmar Falk Johan Götlind: Studier i västsvensk ordbildning. Anm. av George T. Flom [NOTISER] Meddelande [MINNESSKRIFTER] Magnus Olsen: Erik Brate [LITTERATURFÖRTECKNINGAR] Sven Grén Broberg: Bibliografi för 1922

Downloads

Nummer

Sektion

Volymer