Hur aktiverar man studenter vid aktiv undervisning?

Authors

  • Jonatan Fast
  • Patrik Olausson
  • Lasse Södergren
  • Hampus Åström

Keywords:

aktiv undervisning, motivation, övning, laboration

Abstract

Det är välkänt att aktiv undervisning kan gynna djupinlärning hos studenter. Inom teknisk-naturvetenskapliga områden sker detta ofta i form av laborationer och räkneövningar. Vi handleder i undevisning av denna form och har vid återkommande fall upplevt att somliga studenter är väldigt passiva och tenderar att vänta på att läraren ska berätta för dem exakt vad som ska göras. Efter en enkätundersökning kunde vi se att studenter är medvetna om att det är bättre att vara en aktiv student men att de ibland ändå väljer att vara passiv av olika anledningar. Syftet med detta arbete är således att gå igenom relevant litteratur och sammanställa olika praktiska tips som lärare kan använda för att uppmuntra studenter att arbeta aktivt under dessa tillfällen. 

Published

2019-12-31