The many tongues of Polyphemus – Translating Willy Kyrklund’s Polyfem Förvandlad

Författare

  • Anna Tebelius Centre for Intercultural Studies, University College London, London, England

Nummer

Sektion

Författare T-Z