Information för läsare

Konferensbidragen från IASS 2010 har gjorts tillgängliga i Open Journals System av Biblioteksdirektionen vid Lunds universitets bibliotek. Det är även Biblioteksdirektionen som ansvarar för drift och service av publiceringsplattformen.