Att översätta en dikt av den syriske poeten Muhammad al-Maghut (1934–2006)

  • Bo Holmberg Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
Sektion
Författare D-I