Svenskt Gudstjänstliv

Sveriges enda periodiska publikation för forskning om liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och predikan.

This periodical is indexed in the ATLA Religion Database® (ATLA RDB®), http://www.atla.com.


Vol 90 (2015): Psalm, hymn och andlig visa. Hymnologiska studier


Omslagsbild