Svenskt Gudstjänstliv

Sveriges enda periodiska publikation för forskning om liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och predikan.

This periodical is indexed in the ATLA Religion Database® (ATLA RDB®), http://www.atla.com.


Vol 91 (2016): Perspektiv på kyrkans år


Omslagsbild