Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor

  • Lucas Gottzén

Abstract

Artikeln analyserar hur män som utövat våld mot kvinnor berättar om sitt våld för andra. Männen upplever våldet som skambelagt och är rädda för det sociala nätverkets respons. För att hantera ett förmodat förskjutande använder de sig av narrativa strategier som fördömer våldet samtidigt som mannen därigenom gör sig själv begriplig.
Publicerad
2016-04-12
Sektion
Artiklar