Internationellt socialt arbete – Definitioner och perspektivval i historisk belysning

  • Erica Righard

Abstract

Internationellt socialt arbete röner idag allt mer uppmärksamhet. Det finns emellertid inte någon enhetlig syn på vad som utgör internationellt socialt arbete. Denna artikel bidrar med en historisk genomgång av vilka antaganden olika definitioner utgår från och vilka konsekvenserna av dessa perspektivval är.
Publicerad
2016-04-12
Sektion
Artiklar