Hård yta men mjukt innanmäte. Om hur chefer inom den sociala barnavården översätter evidensbaserat socialt arbete till lokal praktik

  • Tommy Lundström
  • Emelie Shanks

Abstract

I artikeln diskuteras hur mellanchefer i socialtjänstens sociala barnavård ser på evidensbaserad praktik och hur de försöker översätta detta program till sin lokala verklighet.
Publicerad
2016-04-12
Sektion
Artiklar