Vem äger makten i parlamentet?

  • Anne-Marie Pålsson

Abstract

Sverige har ett mäktigt parlament, kanske det mäktigaste i den demokratiska världen. I avsaknad av alla de viktiga instrumenten för horisontell maktdelning har all offent- lig makt samlats i riksdagen. Det är dock inte liktydigt med att de svenska riksdags- ledamöterna är inflytelserika i motsvarande grad. I vad mån så är fallet bestäms av en rad faktorer, inte minst av valsystemet. Men också riksdagens internt etablerade arbetsformer är viktiga för vem som i praktiken utövar de befogenheter riksdagen har tilldelats. Syftet med detta arbete är att med användande av några enkla teoretiska redskap, som utvecklats inom nationalekonomi, analysera hur den interna strukturen påverkar ledamöternas agerande.

Sektion
Översikter och meddelanden