Kronan på verket: Iakttagelser och relexioner vid en genomgång av titlar på svenska doktorsavhandlingar i statsvetenskap under 120 år

Författare

  • Leif Johansson

Abstract

Sammanfattning saknas

Jubileumsutgåva

Downloads

Nummer

Sektion

Uppsatser