Privatoffentliga partnerskap - ett mångvetenskapligt projekt om demokratiskt ansvar och förändrade gränser mellan det privata och offentliga

Författare

  • Ulrika Mörth
  • Maria Bergström
  • Karin Svedberg Nilsson

Abstract

Sammanfattning Saknas

Downloads

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden