Från myndighetsinformation till myndighetspropaganda? En studie av svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet

Författare

  • Hanna Kjellgren
  • Bengt Johansson

Abstract

Sammanfattning Saknas

Downloads

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden