1930 Vol. 33 no 3

Författare

  • Axel Brusewitz
  • Halvar G. F. Sundberg

Abstract

Axel Brusewitz:
Östeuropeiska diktaturförfattningar.
Halvar G. F. Sundberg: Den kommunala kompetensen.

Översikter och meddelanden:
Konstitutionella frågor vid 1930 års riksdag. Av Herbert Tingsten.
Befolkningsrörelsen 1926. Av S. D. Wicksell.
Statistikens organisation i Sovjet-Ryssland. Av E. O. Wiklund.
Rudolf Funke-stiftelsens pristävlan. L

itteraturgraskningar:
N. Herlitz. Om lagstiftning genom samfällda beslut av konung och riksdag. Anm. av C. A. Reuterskiöld.
Erik Broms, Studier rörande det svenska landstinget. Anm. av N. Herlitz.
S. R. Björksten, Statsrådet i Finland från konstitutionell synpunkt. Anm. av S. Dahlman.
Folkeforbundets første Tiaar. Anm. av G. Hesslén.

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer