1930 Vol. 33 no 2

Författare

  • S. D. Wicksell
  • F. J. Linders
  • Curt Rothlieb
  • Otto Croneborg

Abstract

S. D. Wicksell: Om städernas pensionsväsen. F. J. Linders: Några synpunkter på de statistiska tjänstemännens utbildning. Curt Rothlieb: Jordbrukets framtidsutsikter. Otto Croneborg: Grundlag och krigsberedskap. Översikter och meddelanden: Engelsk författningsutveckling under 1900-talet. Av G. Heckscher. Befolkningsrörelsen. Undervisningsstatistiken. Valstatistiken. Jordbruksräkningen. Av S. D. Wicksell. Litteraturgranskningar: Dareste, Les constitutions modernes; 4:e édition entièrement refondue par J. Delpech et J. Laferrière. B. Mirkine-Guetzevitch, Les constitutions de l'Europe nouvelle. Anm. av A. Brusewitz. Rudolf Kjellén, Die Grossmächte, 22:ste Auflage, herausgegeben von Karl Haushofer. Anm. av G. Hesslén. The Aims and Organisation of the League of Nations. Anm. av G. Hesslén. A. Berriedale Keith, The Sovereignty of the British Dominions. Anm. av Åke Thulstrup. G. Etsujiro Uyehara, The working forces in Japanese politics. Rikitaro Fujisawa, The recent aims and political development of Japan. Naokichi Kitazawa, The Government of Japan. Anm. av G. Heckscher.

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer