1930 Vol. 33 no 1

Författare

  • Halvar G. F. Sundberg
  • Axel Nielsen

Abstract

Halvar G. F. Sundberg, Kungl. Maj:t och kommunalförvaltningen. Axel Nielsen: Bankkreditens Elasticitet. Översikter och meddelanden: Folkförbundsförsamlingens möte 1929. En översikt över några politiska och konstitutionellt betydelsefulla frågor. Av G. Hesslén. Ett institut för forskningar rörande fascismen. Av H. Tingsten. Ansökningar om understöd från J. H. Palmes fond. Litteraturgranskningar: Otto v. Zweigbergk, Svensk politik 1905-1929. Parlamentarismens första kvartsekel. Anm. av A. Brusewitz. Hans-Krister Rönblom, Frisinnade landsföreningen 1902-1927. Anm. av E. Thermænius. Berättelse över Fahlbeckska stiftelsens verksamhet år 1929.

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer