Frihammar, Mattias, Krohn Andersson, Fredrik, Wendt, Maria & Åse, Cecilia, 2023. I kalla krigets spår. Hot, våld och beskydd som kulturarv. Halmstad: Makadam.

Författare

  • Arita Holmberg

Abstract

Boken I kalla krigets spår är fascinerande och viktig läsning i den tid av militarisering som vi just nu befinner oss i. Den är resultatet av ett forskningsprojekt om hur det kalla kriget har kulturarvifierats under decennierna som följde Sovjetunionens fall. Det är en kritisk granskning av en form av nutidshistoria som skildras, som de flesta av oss har stött på under sommarsemesterns utflykter – oavsett var i Sverige vi bor. Man kan säga att utgångspunkten för boken är den statliga utredning som under 2000-talet ledde till en plan för hur det militära kulturarvet skulle bevaras. Det empiriska materialet har således skapats eller ”gjorts” ganska nyligt inpå forskningens genomförande. Som fenomen är det militära kulturarvsskapandet och försvarsmuseerna intressant. Det framstår ibland som en form av överlevnadsstrategi och ett motstånd mot nedmonteringen av kalla krigets försvar. Samtidigt känns berättelsen om dåtiden som kommer fram i det empiriska materialet plågsamt aktuell. Bokens skarpa, initierade och nyanserade analyser visar mycket tydligt hur en dominerande berättelse om nationell identitet, säkerhet och beskydd byggs upp, bevaras, befästs och för in kalla krigets försvar i vårt minne och vår vardag. Parallellerna till uppbyggnaden av dagens försvar och berättelsen om nödvändigheten av detta är påtagliga, och boken lyckas med sin uppmaning till kritisk reflektion.

Downloads

Publicerad

2024-07-07

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar