Statsvetares roll i debatten om akademisk frihet

Författare

  • Katarina Roos

Abstract

Så kom den då. Den hårt kritiserade utredningen av akademisk frihet vid svenska lärosäten som utbildningsminister Mats Persson (L) hade gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att genomföra. Utredningen var ett svar på en granskning i tv-programmet Kalla fakta i TV4 som förmedlade en bild av en utbredd cancelkultur (tystnadskultur) inom akademin. En kultur som befarades leda till självcensur. Rapporten med namnet, Akademisk frihet i Sverige. Regeringsuppdrag om lärosätenas arbete med att främja och värna akademisk frihet, presenterades i mitten av maj 2024.

Downloads

Publicerad

2024-07-07

Nummer

Sektion

Statsvetenskapliga förbundet