Cooper, Robert, 2021. The Ambassadors. Thinking about Diplomacy from Richelieu to Modern Times. London: Weidenfeldt & Nicolson.

Författare

  • Anders Lidén

Abstract

Politiska ställningstaganden bygger oftast på känslor och mindre på förnuft. Känslor kan vara svåra att definiera och de är många gånger flyktiga. De är därför knepiga att vetenskapligt analysera. De kan beskrivas som något ogripbart (intangible). I diplomatin är det just det ogripbara som ofta avgör skillnaden mellan framgång och misslyckande. De skickligaste diplomaterna arbetar så väl med känslor som förnuft. Det påpekar Robert Cooper i sin innehållsrika, The Ambassadors. Thinking about Diplomacy from Richelieu to Modern Times. Cooper nämner tillit eller förtroende, men även hopp och fruktan som exempel på det ogripbara. För Cooper är fantasi och empati till och med viktigare än klarhet och precision i diplomatin. Diplomati är en konstart inte en vetenskap, slår han fast.

Downloads

Publicerad

2024-07-07

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar