Kommentar till professor Jonny Hjelms artikel ”Vetenskaplig ideologiproduktion – en kritisk granskning av urfolkismen i svensk forskning om samer”

Författare

  • Ragnhild Nilsson

Abstract

I sin artikel använder professor Jonny Hjelm min avhandling som ett empiriskt exempel på hur forskning om samiska frågor bidrar till att förstärka urfolkismen inom det samepolitiska fältet. Jag är den första att välkomna en diskussion om mitt forskningsområde. Det finns väl inget en forskare hellre vill, än att få diskutera olika utgångspunkter och tolkningar av företeelser inom det ämne som man behärskar allra bäst. Den här kommentaren skulle jag dock gärna slippa lägga ner tid på att skriva, eftersom texten jag känner mig tvingad att svara på är så pass full av konstiga tolkningar och faktafel att det är svårt att överhuvudtaget bemöta allt. Jag ska i denna kommentar dock bemöta det som jag tror är Hjelms huvudsakliga påståenden och slutsatser och samtidigt påminna mig själv om det Quentin Skinner skriver: “[I]t is remarkably difficult to avoid falling under the spell of our own intellectual heritage. As we analyse and reflect on our normative concepts, it is easy to become bewitched into believing that the ways of thinking about them bequeathed to us by the mainstream of our intellectual traditions must be the ways of thinking about them” (Skinner 1998 [2012]: 116, min kursivering).

Downloads

Publicerad

2024-07-07

Nummer

Sektion

Uppsatser