Jonsson, Jan O., Mood, Carina & Treuter, Georg, 2022. Integration bland unga: en mångkulturell generation växer upp. Göteborg: Makadam förlag.

Författare

  • Måns Lundstedt

Abstract

Diskussionen om ”integrationens” utmaningar och förutsättningar har varit ett ständigt inslag i svensk inrikespolitik åtminstone sedan det sena 00­talet. Oavsett om deltagarna är beslutsförfattare, akademiker, eller den bredare allmänheten, präglas debatten dock av både begreppsförvirring och brist på väletablerat empiriskt underlag.

Jonsson, Mood och Treiter (2022) har tagit sig an uppgiften att stärka faktabasen i den svenska debatten om integration bland unga med utländsk bakgrund. Till sin hjälp har de en panelstudie av svensk­ och utrikesfödda ungdomar med födelseår 1996, utförd vid fem tillfällen mellan 2014 och 2019. Materialet gör det möjligt att kartlägga skillnader och förändringsmönster i utbildning, boende, kulturella värderingar och politiskt deltagande, sociala relationer, samt psykiskt och fysiskt välbefinnande. Resultatet, som nu presenterats i boken Integration bland unga: en mångkulturell generation växer upp, ger en lättillgänglig sammanfattning av mönster som många gånger tidigare påtalats av svenska och utländska integrationsforskare, men som inte nödvändigtvis beskrivits samlat tidigare. Med sitt unika material är undersökningen dessutom ett välkommet tillskott till den mångfald av studier som lutar sig mot registerdata.

Downloads

Publicerad

2024-03-27

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar