Pamuk, Zeynep, 2021. Politics and Expertise: How to Use Science in a Democratic Society. Princeton & Oxford: Princeton University Press.

Författare

  • Maria Hedlund

Abstract

Förhållandet mellan experter och demokrati är ett klassiskt problem inom demokratiteori. Hur ska vi balansera samhällets behov av expertkunskap utan att det går ut över demokratiska värden som jämlikhet och autonomi? Vetenskapliga landvinningar är intimt förknippade med föreställningar om samhälleliga framsteg och ett ökat välmående. Tillämpningen av nya vetenskapliga rön och nya teknologier innebär också risker. Detta pekar på det angelägna i att fundera över hur fördelar och nackdelar med användningen av vetenskap bör bedömas, och hur vi som samhälle ska göra detta. Med en allt snabbare teknologiutveckling, vars effekter har betydelse för allt från klimatförändringar till hälso­ och sjukvård och framtidens arbetsmarknad är frågan mer aktuell än någonsin.

Downloads

Publicerad

2024-03-27

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar