Samhällsvetarnas språk

Författare

  • Henrik Gundenäs

Abstract

Under de senaste tjugo åren har jag yrkesmässigt sysslat med att översätta samhällsteoretiska böcker och artiklar från engelska till svenska, en del av dem skrivna av svenska akademiker, och språkgranska svenska samhällsvetenskapliga texter, ofta skrivna av sociologer eller statsvetare. Det jag kan ha att säga om samhällsvetenskapens språk bygger alltså på mina erfarenheter som språklig praktiker och är inte frukten av någon egen språkvetenskaplig forskning.

Det kan finnas vissa likheter mellan forskaren och den skönlitterära författaren. Den som vill bli forskare eller författare måste genomgå en längre initieringsperiod. Endast den som internaliserat normerna på området, som lärt sig att produktivt bruka sin frihet – den akademiska eller den konstnärliga – kan åstadkomma något som gäller för vetenskap respektive litteratur. I regel krävs det många års utbildning och praktisk yrkesutövning innan man blir fullt ut erkänd av kollegorna inom fältet.1 I båda fallen handlar det inte minst om att lära sig behärska ett disciplinerat språk.

Downloads

Publicerad

2024-03-27

Nummer

Sektion

Essä