Hirdmann, Sven, 2023. De hemliga rapporterna från Moskva. Från Ryssland 1994 till kriget i Ukraina 2022. Stockholm: Santérus förlag.

Författare

  • Geir Flikke

Abstract

Diplomatiet har en særstilling i demokratier, og er et bindemiddel i det internasjonale systemet. Denne funksjonen er ikke mindre viktig i krig og konflikt. Det er imidlertid særlig viktig at det statssystemet som ble dannet i det nye Europa etter Sovjetunionens oppløsning forblir diplomatiets ramme og forutsetning. Hverken diplomater eller forskere kan eller bør relativisere gyldigheten av statssystemet. Samtidig utelukker ikke dette å drive deliberasjon gjennom det, med ett for øye – å bygge relasjoner, som over tid befester samarbeidsstrukturer og forsterker samarbeidsviljen mellom suverene stater.

Downloads

Publicerad

2023-12-20

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar