Michel Debré – En betraktelse

Författare

  • Mats Ingelström

Abstract

Den franska konstitutionen från 1958 är, efter bl.a. den senaste tidens flitiga användande av paragraf 49.3, mer aktuell än någonsin. Det kan därför vara på sin plats att studera konstitutionens ”fader”, Michel Debré, justitieminister då författningen utarbetades på den absoluta rekordtiden sex månader. Vem var han? Vad utmärkte honom?

Downloads

Publicerad

2023-12-20

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden