Demo- eller autokratisering av politiska system

Resultat från ett prognosförsök utifrån strukturella faktorer

Författare

  • Leif Johansson

Abstract

I boken Den moderna demokratins problem från 1994 inleder författarna Magnus Jerneck och Anders Sannerstedt med att konstatera:

"Det senaste årtiondet har vi kunnat bevittna ett demokratins segertåg över världen. Ett stort antal auktoritära regimer, såväl i det forna Sovjetblocket som i Latinamerika, Asien och Afrika, har fallit. /…/ Det finns anledning att uppmärksamma att de nya demokratiernas framgångar knappast är entydiga och utan komplikationer; i själva verket möter de betydande risker i de känsliga övergångsfaserna (Jerneck & Sannerstedt 1994:5)."

Downloads

Publicerad

2023-12-20

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden